Om oss

Threads of Hope Hellas startade 2012 som ett syprojekt bland utsatta kvinnor i Aten. 2014 registrerades det in som ett icke vinstdrivande företag.
 

Threads of Hope Hellas strävar efter att ge livsförändrande möjligheter genom utbildning och anställning. Kvinnor är välkomna att delta i ett träningsprogram, där de inte enbart lär sig sömnad, utan även andra färdigheter. Efter träningsprogrammet finns det möjlighet att ansöka om anställning i Threads of Hope Hellas, där de kan tillgodogöra vad de har lärt sig.
 

Threads of Hope drivs av ett team från olika professioner och etniska bakgrunder. Vi representerar en mångfald men är starkt förenade i det gemensamma målet att få se kvinnor bli fria från exploatering och ge dem möjlighet och stöd att återuppbygga sina liv.
 

Företaget

Threads of Hope Hellas är registrerat som ett icke vinstdrivande företag vilket innebär att all vinst går tillbaka in i företaget.
 

Vi syr väskor, hemtextilier och accessoarer av framförallt lokalproducerat naturmaterial, i bomull och linne eftersom vi vill ta hänsyn till miljön och stödja den lokala handeln och samhället. Det är viktigt för oss att både material och hantverk är av hög kvalité och vi strävar ständigt efter att utveckla våra modeller, tekniker och färdigheter. 
 

Alla våra anställda har slutfört Threads of Hopes träningsprogram och allt eftersom de fullföljer de olika nivåerna av träning så har anställningen ökat stegvis tills de nått full anställning. För att finansiera detta första år, då de går från träningsfasen in i en anställning, så är vi ekonomiskt beroende av vårt sponsorprogram.
 

Threads of Hope Hellas är en del av Freedom Business Alliance, https://www.freedombusinessalliance.com, ett nätverk av företag med det gemensamma målet att bekämpa människohandel och kommersiell exploatering.

Träningsprogrammet

Träningsprogrammet är individ-anpassat och träningsfasens längd beror på varje kvinnas behov och förkunskaper. Deltagarna lär sig grundläggande färdigheter i sömnad och att använda den utrustning som hör hantverket till. Kursen har två nivåer som båda avslutas med ett slutprov och diplom.
 

Då Threads of Hope arbetar med en helhetssyn och ser betydelsen av att sätta hela personen i fokus, så inkluderas även annat stöd och träning av färdigheter i programmet. Det kan handla om allmänna jobbfärdigheter, språk- och läskunnighetsträning med mera. Allt beroende på individens behov.
Threads of Hopes omsorgsgrupp erbjuder regelbundet stöd, mentorskap och individuella samtal med professionell terapeut om man behöver det.