Hur ska jag försörja mig?

"Hur ska jag försörja mig?"

När en kvinna vill försöka lämna ett liv i exploatering, är detta en av de första frågorna hon ställer sig.
Threads of Hope finns till för att vara ett verkligt alternativ, för att erbjuda jobb med regelbunden månadslön som man kan klara sig på, för de kvinnor som drömmer om ett bättre liv.

Vårt program

Vårt program börjar med grundläggande träning i sömnad men också i andra färdigheter man behöver för att klara sitt nya liv bättre.  När man klarat av träningsprogrammet kan man ansöka om att få börja jobba på Threads of Hope.
 

Bli en sponsor?

Det finns flera sätt att vara en del i kvinnors berättelser om vägen till frihet. Genom sponsorprogrammet kommer du att kunna stödja en kvinna under övergången från träning till anställning. Oavsett om du vill sponsra tillsammans som grupp eller som individ är det lätt att bidra.

Sponsra frihet

Vi räknar inte med att en kvinna som precis avlutat träningsprogrammet och börjar sin anställning kan täcka kostnaderna för sin anställning genom det arbete hon utför. Ett litet moment som kan gå fort att göra för en person som varit anställd länge kommer att ta den som är ny betydligt längre tid att göra. 
 

Vi vill fortsätta att vara en säker och stödjande miljö för kvinnorna, men det är en utmaning att täcka lönen enbart genom försäljning. Vi vill inte behöva avvisa någon och därför letar vi efter sponsorer för vårt program och kvinnorna som deltar i det.

 

Med hjälp av sponsorprogrammet kan en kvinna anställas och börja få en lön, samtidigt som hon har tid att lära sig alla de produkter vi säljer och tillverka dem till den höga standard vi efterfrågar. På så sätt är en anställning inte beroende av att hon är färdigutbildad, utan av hennes val att förändra sitt liv.
 
När du sponsrar en kvinna, får hon inte bara möjlighet till en anställning, hon har också tillgång till hälsovård, rådgivning och utbildning. Genom att bli en sponsor ​​hjälper du kvinnor fångade/fast i exploatering att åter finna frihet och självständighet.

 

SPONSRA FRIHET SOM GRUPP

Genom en gåva på €450 (ca 5000 SEK) i månaden hjälper du till att täcka månadsomkostnaderna för en person.
 

Om du är del av en kyrka, driver en butik eller ett företag kan du betala en persons anställning utan att behöva sköta allt pappersarbete! 

SPONSRA FRIHET SOM ENSKILD INDIVID

450 € (5000 SEK) kanske känns mycket att åta sig varje månad under ett helt år, men det borde inte hindra dig från att gå med i vårt sponsorprogram! Varje öre räknas!
 

Låt oss ge dig några exempel:
 

25 € (ca 260 SEK) /månad - täcker lönen för en dag per månad.
30 € (325 SEK) /månad – täcker ett månadskort för kollektivtrafiken.
50€ (550 SEK) /månad – täcker omkostnader för två dagar per månad 

Eventually%20everything%20hits%20the%20b

Vi vill gärna att du förbinder dig till att sponsra i 12 månader.
 

Sponsorprogrammet ger dig en möjlighet att personligen engagera dig för en kvinna som blivit fri från exploatering. Du får följa hennes resa att skapa en hållbar grund och långsiktig lösning för att börja sitt nya liv.

HUR LÅNGT ÄR DITT ÅTANGANDE?